11 marca 1968 dziennik Słowo…

11 marca 1968 dziennik Słowo…

11 marca 1968 dziennik Słowo Powszechne puścił taki artykulik. Propaganda dokładnie taka sama jak dziś. Jeśli ktoś się zastanawia skąd się wzięły teorie spiskowe o sojuszu Niemiec i Izraela, którego celem jest szkalowanie Polski – to właśnie stąd. Słowo Powszechne było wydawane przez dawnych ONR-owców, m.in. Piaseckiego. Zamiast niezłomnie siedzieć w lesie poszli robić gazetke dla komuchów a w marcu 68 uaktywnili się na maksa bo stali się potrzebni partii.
“Nie jest dla nikogo tajemnicą sojusz między państwem Izrael i Niemiecką Republiką Federalna, sojusz, który szczególnie wyraziście odsłaniał się w ostatnich latach. Z sojuszu tego wynikają oczywiście nie tylko usługi NRF dla Izraela, ale i odwrotnie. Te usługi Izraela dla NRF ujawniły się w podjęciu szerokiej kampanii, która z jednej strony ma wydawać świadectwo moralności współczesnym władzom RFN i oczyścić je z ich hitlerowskiej przeszłości a z drugiej strony obrzydzić prowadzoną przez naród polski walkę podziemną z okupantem i przerzucić na naród polski odpowiedzialność za wymordowanie 6 mln Żydów”
#neuropa #polityka #historia

Comments are closed.