15 marca 493 roku n.e…

15 marca 493 roku n.e…

15 marca 493 roku n.e zamordowany został Odoaker.
Flawiusz Odoaker pochodził z germańskiego plemienia Skirów. Wygnany ze swych ziem przez Ostrogotów, zaciągnął się do armii rzymskiej.
Zasłynął głównie z tego, że w 476 roku zdetronizował ostatniego cesarza zachodniorzymskiego – Romulusa Augustulusa, co jest uważane za symboliczny koniec starożytności.
Po tym wydarzeniu Odoaker przez kilka lat sprawował władzę nad Italią. Jego efemerycznemu państwu położył kres najazd Gotów, dowodzonych przez Teoderyka Wielkiego.
W latach 489 – 493 Odoaker toczył ze zmiennym szczęściem walki z Gotami. Ostatecznie został osaczony w Rawennie. Wojnie położył kres układ na mocy którego Odoaker i Teodoryk Wielki mieli wspólnie rządzić Italią.
Władca Gotów nie miał jednak zamiaru dzielić się władzą. 15 marca 493 roku, w Rawennie własnoręcznie zabił rywala na wystawnej uczcie. Ostatnie słowa Odoakra miały brzmieć: „Gdzie jest Bóg?”.Antyczny.blog
#antycznyblog #historia #ciekawostkihistoryczne

Comments are closed.