28 maja 1871 roku, 150 lat…

28 maja 1871 roku, 150 lat…

28 maja 1871 roku, 150 lat temu, nastąpił koniec Komuny Paryskiej. Powstanie klasy pracującej zostało ostatecznie zdławione przez burżuazyjny rząd francuski. W walkach i późniejszych masakrach zginęły tysiące osób.

#antykapitalizm #komunaparyska #francja #historia

Comments are closed.