6 lipca 1415 podczas soboru w…

6 lipca 1415 podczas soboru w…

6 lipca 1415 podczas soboru w Konstancji został spalony na stosie Jan Hus, czeski reformator religijny i językowy. Człowiek, który wyprzedził swoją epokę. Jedna z najważniejszych postaci w historii Czech. W 1409 swoimi zabiegami przyczynił się do wydania przez króla Wacława IV dekretu kutnohorskiego, który zagwarantował Czechom przewagę głosów na praskim uniwersytecie, którego Hus był rektorem. Było to związane z wzajemną wrogością frakcji niemieckiej i czeskiej na praskiej uczelni – Hus oczywiście wspierał rodaków. Jego reformy językowe dążyły do oczyszczenia czeskiego z obcych – głównie niemieckich i łacińskich – naleciałości. Np. zastąpił słowo advent słowem příšti, a słowo Handtuch słowem ubrusec. Popularyzował potoczne słownictwo i używał go nawet w swoim tłumaczeniu Biblii, chcąc dotrzeć do jak najszerszych warstw społecznych.
Ogólnie, Husa można nazwać prekursorem patriotyzmu.
W 1410, po bitwie pod Grunwaldem, Hus wysłał Jagielle list gratulacyjny.

#historia #ciekawostkihistoryczne #rocznicanadzisiaj #zdarzylosiedzisiaj #gruparatowaniapoziomu

Comments are closed.