#bekazprawakow #neuropa…

#bekazprawakow #neuropa…

#bekazprawakow #neuropa #historia #rasizm #urojeniaprawakoidalne

Uwielbiam jak jakieś prawiczki z wykopu przypisują sobie osiągnięcia zachodniej cywilizacji.
Prawda jest natomiast taka, że ich przodkowie byli dindu przykutymi do folwarku przez ponad 5 wieków. Najlepsze jest jednak to, że wolność uzyskali nie od swoich polskich władców, ale od zaborców.

1811 r. – na mocy edyktów z lat 1811–1850 zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru pruskiego[12]. W Wielkim Księstwie Poznańskim w 1823 r.

1848 r. – na mocy patentu z 17 kwietnia 1848 r. zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru austriackiego. Zniesienie pańszczyzny było pokłosiem powstania krakowskiego i rzezi galicyjskiej[

1864 r. – ukaz z 3 marca o uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim wydany przez cara Aleksandra II.

Comments are closed.