Biblioteka Aszurbaniapla w…

Biblioteka Aszurbaniapla w…

Biblioteka Aszurbaniapla w VII wieku naszej ery. Pierwsza w historii

„Aszurbanipal jest ciekawą postacią na tle innych asyryjskich władców, ponieważ bardzo interesowała go literatura oraz pismo. Pierwotnie słynny król był przeznaczony do stanu kapłańskiegoadministracyjnego, ale problemy dynastyczne i spór z braćmi sprawił, że to on stał się królem największego imperium swoich czasów. W inskrypcjach królewskich czytamy, że Aszurbanipal potrafi czytać, pisać i liczyć. Ponad to król zna wszystkie odmiany pisma klinowego idące aż do czasów sumeryjskich, które poprzedzają Aszurbanipala o jakieś 2000 lat. Dzięki jego bibliotece zachował nam się epos o Gilgameszu oraz babiloński epos o stworzeniu świata. Inną ciekawą pozycją była książka nazwana „Wrota pieca”, która była pierwszym w dziejach podręcznikiem chemii, który traktował o transmutacji metali oraz metodach hutniczych w „wypieku” cegieł, a tworzenie cegieł Mezopotamii było powiedzmy „narodowym” rzemiosłem. Aszurbanipal rozkazał również wszystkim swoim wasalom otworzyć biblioteki, aby jego skrybowie mogli skopiować każdą książkę dostępną ich kulturze w tym odcinku czasu. Oprócz tego król zlecił wyrzeźbienie słynnych reliefów, które przedstawiały polowanie na lwy. Według niektórych rzeźbiarzy jest to jedno z największych osiągnięć w rzeźbie do tej pory.”

Artykuł

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #sztuka #archeologia #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

Comments are closed.