Brian Brake, Sobór…

Brian Brake, Sobór…

Brian Brake, Sobór Zwiastowania na Kremlu, 1955.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #rosja #architektura #myrmekochoria

Comments are closed.