Carskie siły porządkowe…

Carskie siły porządkowe…

Carskie siły porządkowe otwierają ogień z karabinów maszynowych do protestujących podczas Kryzysu Lipcowego, Newski Prospekt 1917 rok.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #rosja #iwojnaswiatowa #myrmekochoria

Comments are closed.