Dziwicie się, że Polacy…

Dziwicie się, że Polacy…

Dziwicie się, że Polacy sprzedają się za 500+ i nie potrafią się zbuntować wobec koronawirusowych obostrzeń? 90% Polaków pochodzi od chłopów pańszczyźnianych, którzy od późnego średniowiecza aż do zniesienia pańszczyzny w XIX w. ANI RAZU nie zbuntowali się przeciwko szlachcie. Przez kilka wieków żyli pod jej butem i nigdy nie podjęli walki o wolność i lepszy byt. Takich mikrowydarzeń jak rabacja galicyjska czy powstanie Kostki-Napierskiego (w które zaangażowane było mniej niż 100 osób) nawet nie warto wspominać. Uznaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była ,,pełna micha”, czyli było biednie, ale w miarę stabilnie i to wystarczyło polskim chłopom do znoszenia poddaństwa i upokorzeń.

Od XV do XIX w. rebelie chłopskie wybuchały niemal w każdym europejskim kraju, ale nie u nas.

Świat poszedł do przodu, nadeszła rewolucja przemysłowa, zniesiono pańszczyznę, zmieniały się ustroje, ale co z tego skoro dzisiejsi Polacy są potomkami ludzi którzy przez kilka wieków pokornie orali pole ku chwale szlachty. I tak jak wtedy, tak i dzisiaj zaakceptują trzymanie za pysk oraz rolę niższej klasy, byle tylko coś im spadło z pańskiego stołu.

#polska #gospodarka #koronawirus #covid19 #historia

Comments are closed.