Fun fact – ostatnie 30 lat to…

Fun fact – ostatnie 30 lat to…

Fun fact – ostatnie 30 lat to okres najszybszego doganiania Zachodu przez Polskę ever. Relacja wielkości polskiej gospodarki do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, przestrzeni wieków:

#uniaeuropejska #ekonomia #statystyka #historia

Comments are closed.