Gdański staromiejski kościół…

Gdański staromiejski kościół…

Gdański staromiejski kościół św. Brygidy.

„W 1374 roku Gdańsk stał się przystankiem w drodze przedziwnego korowodu i okazało się, że ten krótki epizod niósł za sobą duże zmiany – nie tylko dla wspólnoty pokutnic, ale również dla całego fragmentu Starego Miasta, w którym wznosiła się ich kaplica pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. W orszaku ciągnącego z samego Rzymu znajdował się sarkofag, do którego złożono szczątki szwedzkiej mistyczki, zmarłej przed rokiem w Wiecznym Mieście. W ostatniej drodze kobiecie towarzyszyła liczna grupa szwedzkiego rycerstwa oraz możni Kościoła.

Otoczona nimbem świętości jeszcze za życia, Brygida była wyjątkową kobietą swoich czasów. Procesja z jej grobowcem została powitana przez samego wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode; później sarkofag został wystawiony na widok publiczny w kościele Mariackim, a strzegli jej rycerze zakonni. W pewnym momencie relikwie były przeniesione do kaplicy św. Marii Magdaleny, gdzie przez dwa tygodnie były czczone przez pokutnice, ponieważ zła pogoda uniemożliwiła transport do Szwecji. Kult św. Brygidy rozprzestrzenił się szybko nie tylko w Gdańsku, ale również w całym regionie, w dużej mierze dzięki działaniom Krzyżaków.

Kim była św. Brygida i dlaczego jej postać cieszyła się taką popularnością? Przyszła mistyczka była córką jednego z najbogatszych szwedzkich możnowładców – była spokrewniona z samym królewskim rodem Folkungów. Jako czternastolatka wyszła za mąż za Ulfa Gudmarssona, i swoją młodość spędziła przede wszystkim w roli żony i matki – urodziła aż ośmioro dzieci. Głęboko religijna, używała swojej pozycji społecznej aby pomagać potrzebującym kobietom. W 1341 r. wraz z mężem wyruszyła na pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela; niedługo po ich powrocie Ulf zmarł, a Brygida postanowiła całkowicie podporządkować swoje życie duchowości i pomocy ubogim.”

#historia #ciekawostkihistoryczne #gdansk #trojmiasto #ciekawostki

Comments are closed.