Harold Damsleth, Naszym…

Harold Damsleth, Naszym…

Harold Damsleth, Naszym honorem jest nasza wierność, Norwegia, 1944.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #sztuka #iiwojnaswiatowa #norwegia #myrmekochoria

Comments are closed.