Harold E. Edgerton, Wybuch…

Harold E. Edgerton, Wybuch…

Harold E. Edgerton, Wybuch bomby atomowej uchwycony na kamerze Rapid Action Electronic, lata 50. wieku.
„Z uwagi na wymagany ekstremalnie krótki czas naświetlania, do 10 ns, użycie mechanicznej migawki było niemożliwe. Edgerton użył w kamerze dwóch filtrów polaryzacyjnych i materiału zmieniającego polaryzację światła zależnie od pola magnetycznego. Między dwoma filtrami polaryzacyjnymi, ustawionymi do siebie prostopadle (czyli całkowicie blokującymi transmisję światła), umieszczono materiał wykazujący zjawisko Faradaya, tak jak zmieniający polaryzację światła w obecności pola magnetycznego. Wytworzenie pola magnetycznego powodowało zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez pierwszy polaryzator przez co drugi filtr nie blokował już go całkowicie. Elektryczne sterowanie polem magnetycznym umożliwiało sterowanie czasem naświetlania filmu w aparacie.
W przypadku kamery Rapatronic, migawka magneto-optyczna składała się dwóch warstw szkła flintowego (materiał aktywny) rozdzielonych polaryzatorem HN-23 Polaroid. Szkło otoczone było cewkami elektromagnesu. Elektromagnes zasilany był obwodem impulsowym zasilanym poprzez rozładowanie kondensatorów wysokonapięciowych, wyzwalanych trigatronem lub tyratronem. W stanie spoczynku układ szkło-polaryzator-szkło przepuszczało około jednej miliardowej światła wpadającego.”WikiArtykuł o Trinity i więcej fotografii
#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #gruparatowaniapoziomu #fotografia #nauka #myrmekochoria

Powered by WPeMatico

Comments are closed.