Jak Żydzi entuzjastycznie witali niemieckie wojska Hitlera w 1939 roku

Jak Żydzi entuzjastycznie witali niemieckie wojska Hitlera w 1939 roku

Białostoccy Żydzi, szczególnie młodzież, paradowali z czerwonymi opaskami, stanowili trzon służb milicyjnych, traktowali Polaków wrogo, podkreślając na każdym kroku: „Skończyła się wasza Polska”. Z…

Comments are closed.