Jeśli naród niemiecki złoży…

Jeśli naród niemiecki złoży…

Jeśli naród niemiecki złoży broń, wówczas Sowieci, zgodnie z porozumieniem zawartym między Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, zajmą całą wschodnią i południowo-wschodnią Europę, w tym większą część Rzeszy. Nad tym terytorium zajętym przez Związek Radziecki zapadnie żelazna kurtyna, za którą nastąpi rzeź narodów.
~Józef Goebbels, 25 lutego 1945

#iiwojnaswiatowa #historia #niemcy #zimnawojna #zsrr #cytaty

Comments are closed.