Kara śmierci dla Polaków obowiązywała za każdy kontakt z Żydem

Kara śmierci dla Polaków obowiązywała za każdy kontakt z Żydem

Dawanie schronienia Żydom znajdującym się poza gettami uzupełniano zakazem handlu, jałmużny, przenoszenia żydowskiej korespondencji, a nawet użyczania transportu, czyli zabity mógł być gospodarz, który podwiózł Żyda furmanką. Niemcom chodziło o uniemożliwienie wszelkich kontaktów Polaków z Żydami.

Comments are closed.