Litewski Sejm po raz kolejny…

Litewski Sejm po raz kolejny…

Litewski Sejm po raz kolejny przyją uchwałe krytykująca Rosję za próby fałszowania historii.

Sejm Litwy zdecydowanie potępił działania rosyjskiej Dumy Państwowej zmierzającej do „przepisania historii i zakwestionowania podstaw współczesnej cywilizacji i prawa międzynarodowego”. Jednocześnie zobowiązuje rząd do domagania się od Rosji wyrównania strat poniesionych przez Litwę i jej obywateli podczas okupacji.

http://www.wilnoteka.lt/artykul/sejm-litwy-potepil-rosyjskie-proby-zaklamywania-historii

#litwa #historia #rosja #iiwojnaswiatowa

Comments are closed.