Łódź międzywojenna – stacje…

Łódź międzywojenna – stacje…

Łódź międzywojenna – stacje benzynowe
W okresie międzywojennym poziom zmotoryzowania mieszkańców nie był oszałamiający. Wiele miast nie było przystosowanych do przyjęcia nowych pojazdów na swoje drogi, modernizacja infrastruktury była bardzo kosztowna, ale konieczna.
Nie inaczej było w Łodzi. Władze rosyjskie kompletnie nie przykładały wagi do modernizacji infrastruktury, więc w roku 1918 r. 50% nawierzchni miejskiej stanowiły drogi gruntowe. Z każdym rokiem zwiększał się poziom zarejestrowanych samochodów. Władze miasta musiały zadbać już nie tylko o pilną naprawę dróg, ale i dodatkowe urządzenia umożliwiające korzystanie z silnikowych środków lokomocji. Jednak szczęśliwi posiadacze samochodu długo nie mogli liczyć na możliwość uzupełnienia paliwa z dystrybutorów. Pierwsza stacja powstała dopiero w roku 1926. Ulokowano ją na Placu Wolności. W kolejnych latach liczba dystrybutorów rosła, do wybuchu wojny w Śródmieściu można było zatankować już w prawie 20 miejscach. Liczba wszystkich tego typu punktów w całym mieście, prawdopodobnie nieznacznie przekroczyła tę liczbę.
Poniżej trzy fotografie przedstawiające dystrybutor paliwa przy skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ul Andrzeja.
#lodz #historialodzi #historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu

Comments are closed.