Odkrycia francuskich…

Odkrycia francuskich…

Odkrycia francuskich archeologów:
Kamień z Rosetty, Posąg Nikandry, rzymskie cmentarze

Odkrycia niemieckich archeologów:
Brama Isztar, Piramida Cheopsa, biblioteka sprzed 2000 lat.

Odkrycia polskich archeologów:
Dwie butelki i kapsel

#historia #archeologia #poznan #heheszki

Comments are closed.