„On Target”,…

„On Target”,…

„On Target”, 1945.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #malarstwo #lotnictwo #usa #myrmekochoria

Comments are closed.