Pierścień z miasta Girsu,…

Pierścień z miasta Girsu,…

Pierścień z miasta Girsu, 2900 – 2300 rok przed naszą erą. Znalazłem na stronie Luwru ładny pierścień jeszcze z czasów pierwszych miast albo bardziej fachowo okresu starosumeryjskiego, więc pierścień ma grubo ponad 4000 lat. Choć tak naprawdę okres Dżamdat Nasr uważa się za początek historii – powiedzmy w naszym rozumieniu. W każdym razie w komentarzu bardzo ładny podcast/wykład o erze pierwszych miast, który ma ponad 12 000 000 wyświetleń. Po upadku Sumerów i pierwszych miast pierwsze skrzypce w regionie zaczną grać Asyria i Babilonia

Luwr

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #sztuka #archeologia #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria

Comments are closed.