Podczas 200 lat działań…

Podczas 200 lat działań…

Podczas 200 lat działań okupantów (1772 – 1993 z krótką przerwą) przetrwaliśmy: wywózki na Sybir, masowe wysiedlenia, konfiskatę majątków, masową emigrację, brankę do wojska na 25 lat (batiuszka car pod koniec XIX wieku w łaskawości swojej obniżył okres służby wojskowej do 12 lat), rusyfikację, germanizację. zakaz używania języka polskiego w szkołach i urzędach, zakaz nauczania historii Polski, kultywowania tradycji, zrzeszania się, zakaz zakupu ziem przez Polaków, zakaz osiedlania, przymusowe wykupywanie ziemi od Polaków i przekazywanie jej niemieckim osadnikom, zakaz obejmowania urzędów przez Polaków, liczne stany wojenne i stany wyjątkowe, zabór całego kraju lub jego części na rzecz okupanta, tłumienie demonstracji przy użyciu wojska, nierzadko z ofiarami śmiertelnymi, olbrzymie podatki, media w rękach wroga, brak szkolnictwa wyższego (albo i średniego), prześladowanie Kościoła katolickiego, nakładanie na księży kar finansowych, zamykanie klasztorów, więzienie i mordowanie księży, zabór majątku kościelnego, eksterminację inteligencji, eksterminację kadry oficerskiej, eksterminację ziemian, obozy koncentracyjne, obozy śmierci, roboty przymusowe w III Rzeszy, Kołymę, katownie ubeckie, aborcję na życzenie, nacjonalizację majątku, pegieery, gospodarkę księżycową, podatek od wdów i sierot, i mógłbym tę listę pisać jeszcze długo, ale może już wystarczy.

Pomyślmy o Polakach, którzy powyższe albo lekceważą (jako „typowo polską, przesadną martyrologię”, choć martyrologia polska jest, wobec męczeństwa polskiego, nieproporcjonalnie mała), albo zwyczajnie nic o tych sprawach nie wiedzą – „wiedzą” za to, że w Ameryce biją pokrzywdzonych przez historię murzynów, więc trzeba leżeć plackiem pod ambasadą złych imperialistów, albo w tej samej pozie zalegać gdzieś na jakimś placu w czerwcowym słońcu…

pokaż spoiler #4konserwy #bekazlewactwa #protest #usa #polska #policja #blacklivesmatter #historia #neuropa

Comments are closed.