Robert Seymour, Marsz…

Robert Seymour, Marsz…

Robert Seymour, Marsz Inteligencji/Intelektu, 1830.

Kolosalny robot zamiata ludzi i ich umowne konstrukty oparte na zabobonie i nieformalnej groźbie przemocy. Robot z wiedzą ludzi (historia, filozofia mechanika, metoda naukowa; koronę wieńczy Uniwersytet) dosłownie wymiata skostniałe instytucje i sposoby myślenia. Hochsztapler wylewa na niego „quack juice”, duchowny prosi o wybawienie, a robot odpowiada mu, że już nadchodzi wydmuchując ze swej fajki balony tj. technologię, która odmienia świat. Prawnicy i urzędnicy z religijnym ferworem starają się ratować i pokazywać zwitki papieru, które mają być respektowane. Diabeł z przerażeniem odwraca się od kolosalnego robota, a duch powoli usuwa się w ziemię.

Wspaniałą wizja i może niebawem zobaczymy Inteligencję, która zrobi porządek z ludzkim społeczeństwem.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #technologia #myrmekochoria

Comments are closed.