Shen Xun, Bambusowy gaj,…

Shen Xun, Bambusowy gaj,…

Shen Xun, Bambusowy gaj, Chiny koniec XIV wieku.
Był to okres gigantycznego zamętu politycznego w Chinach. Dynastia Yuan, mongolska dynastia, upada wolno po buntach wyzwoleńczych i chłopskich. Opis muzeum jest dobry, to pragnienie za „niebiańskim pokojem” i małością człowieka wobec natury – dominujący motyw w chińskiej sztuce od X do XVI wieku.
„Pod koniec panowania dynastii Yuan w kraju wybuchł kryzys wywołany rosnącą z powodu korupcji inflacją. Skutki kryzysu dopełnił wylew Żółtej Rzeki na początku XIV wieku.
Wraz z kryzysem ekonomicznym zaczęły pojawiać się antymongolskie ugrupowania, skupione wokół fanatycznych sekt buddyjskich. Największą z nich była mesjanistyczna sekta Białego Lotosu, która wznieciła w 1351 wielkie powstanie chłopskie w północnych Chinach (zob. Powstanie Czerwonych Turbanów). W 1363 Mongołom z wielkim trudem udało się je stłumić.
W 1356 wybuchło drugie powstanie chłopskie na południu Chin. W 1368 powstańcy zdobyli Pekin. Przywódca powstania, mnich buddyjski Zhu Yuanzhang, ogłosił się cesarzem i rozpoczął panowanie dynastii Ming, która utrzymała się aż do 1644 r.”
„Created at the time of political and social turmoil that accompanied the disintegration of the Mongol Yuan and the establishment of the native Ming dynasty, this painting reflects a common theme found in scholar paintings of the day: the yearning for a safe haven.
Bamboo Grove portrays „this gentleman”—bamboo—as the reclusive companion of rocks and water. While earlier painters depicted bamboo as a tactile object and a moral symbol, Shen’s portrayal suggests bamboo’s ability to create a mood of tranquility through its delicate shadows and gentle movement and the soft rustling sounds of its leaves. Growing wild or in a garden, it evokes thoughts of purity and freedom. „Epifaniczne obrazy natury z XIII wieku – tusz na jedwabiuMuzeum
#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #chiny #malarstwo #sztuka #myrmekochoria

Comments are closed.