Skarga robotników na kapłana,…

Skarga robotników na kapłana,…

Skarga robotników na kapłana, który przez cały okres ich robót nie dał im alkoholu (Shōchū – mnisi produkowali), Japonia 1559. „Podczas całego pobytu i robót nad tym budynkiem, skąpy kapłan/klecha nie dał nam ani razu shōchū. Co za skąpiec.”

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #japonia #alkohol #budownictwo #myrmekochoria

Comments are closed.