Steve McCurry, Sprzedawca…

Steve McCurry, Sprzedawca…

Steve McCurry, Sprzedawca kwiatów, Indie, 1996.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #indie #myrmekochoria

Comments are closed.