Takie są monety…

Takie są monety…

Takie są monety bizantyńskie.
#memy #heheszki #historia #bizancjum

Comments are closed.