Takie znalezisko się…

Takie znalezisko się…

Takie znalezisko się pojawiło:Skandal! Poseł Nowoczesnej usprawiedliwia rzeź Polaków na Wołyniu!
Aż wykopie bo chłop sam chyba nie wie co bredzi. Ale nie będzie tak prosto, jak zwykle trochę antypolskości ode mnie za free.
W traktacie wersalskim ententa zadecydowała, że Polska ma obowiązek ustanowić autonomię ukraińską na terenie Galicji Wschodniej (mniejszość ukraińska to było około 5 mln ludzi). Oczywiście nic takiego nie nastąpiło, nie dotrzymaliśmy umowy, a w zamian:
– Liczba ukraińskich szkół pomiędzy 1924 a 1938 rokiem spadła z 2558 do 461 placówek.
– W całym okresie międzywojennym żaden „nie-Polak” nie piastował funkcji ministra, wojewody, a nawet starosty. Zaskakujące jest to tym bardziej, że w niektórych powiatach na Wołyniu odsetek Ukraińców wynosił blisko 90%!!!.
– Od 16 września do 30 listopada 1930 roku oddziały policji i wojska (głownie szwadrony kawalerii) przeszukały setki ukraińskich gospodarstw, aresztowano 30 byłych posłów na Sejm, rozwiązano ukraińskie organizacje młodzieżowe, których struktury zostały opanowane przez nacjonalistów. Z tego samego powodu zamknięto trzy gimnazja ukraińskie w Rohatynie, Drohobyczu i Tarnopolu. Policja prowadziła rewizje w poszukiwaniu broni i ulotek propagandowych.
– W 1934 roku Polska wypowiedziała „mały traktat wersalski” dotyczący ochrony mniejszości narodowych.
– W 1935 roku wojewoda lubelski Józef Rożniecki w swoim przemówieniu powiedział: „Rola Cerkwi musi odpowiadać polskiej państwowej racji stanu, a więc być czynnikiem oddziałującym w duchu tej racji stanu, wiązać obywateli w pierwszym rzędzie z Państwem Polskiem, a w odniesieniu do Lubelszczyzny musi być czynnikiem polonizacji. Dążymy do polonizacji prawosławia”.
– W tym duchu w 1938 roku polskie władze przeprowadziły akcje polonizacyjno-rewindykacyjną, w ramach której zniszczono 138 „niepotrzebnych” cerkwi i kaplic prawosławnych na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie pozostały zaledwie 22 świątynie prawosławne z 326 w 1918 r.
Śmierć banderowcom! Ale bądźmy wierni faktom, Ukraińcy nie mieli za co nas kochać.
#polityka #neuropa #4konserwy #historia #ukraina

Comments are closed.