Tor szerszy niż…

Tor szerszy niż…

Tor szerszy niż węższy
SM03-265 w prowizorycznej lokomotywowni na stacji Koło Wąskotorowe.Kaczka służyła na Sompoleńskiej Kolei Dojazdowej głównie do manewrów na torach przeładunkowych oraz przy załadunku wagonów normalnotorowych na transportery wąskotorowe.Zdjęcie pochodzi z akcji wydobycia kaczki.

Autor zdjęcia : Beata Kowalczyk 24 Luty 2004

Tag do obserwowania/czarnolistowania #kujawywaskotorowe
#kolej #pociagi #pociagiboners #polska #historia

Comments are closed.