W zasobie Archiwum Akt Nowych…

W zasobie Archiwum Akt Nowych…

W zasobie Archiwum Akt Nowych zachowało się
unikalne zdjęcie z 15 lipca 1410 roku, ukazujące
początek bitwy pod Grunwaldem, zrobione z balonu
obserwacyjnego, którym dzięki kontaktom z
dalekowschodnimi szlakami handlowymi
dysponowała jedna z Chorągwi Podolskich Korony
Królestwa Polskiego, wykonane metodą naświetlania
pergaminu przez szlifowany kryształ górski. Stanowi
ono bezcenne, choć niedoceniane przez wielu
badaczy źródło wiedzy o miejscu, w którym rozegrała się bitwa i o jej przebiegu.

Na pierwszym planie prawe skrzydło wojsk
polsko-litewskich przed rozpoczęciem bitwy,
naprzeciwko widoczne szyki krzyżackie i gości
zakonnych. Balon został prawdopodobnie w
momencie robienia zdjęcia zniesiony aż w rejon
Stębarku.
( https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=266883751733745&id=114235613665227 )

#ciekawostkihistoryczne #historia

pokaż spoiler #humorobrazkowy #heheszki

Comments are closed.