Władysław Łokietek, król…

Władysław Łokietek, król…

Władysław Łokietek, król który zjednoczył ziemie polskie, niejednokrotnie zwyciężając wojska krzyżackie!
Szanujesz – plusujesz

#historia #heheszki #sredniowiecze #pasjonaciubogiegozartu

Comments are closed.