Właśnie sobie uświadomiłem,…

Właśnie sobie uświadomiłem,…

Właśnie sobie uświadomiłem, że po I rozbiorze rzeka Zbrucz była granicą polsko-austriacką na zasadzie Austria od zachodniej strony rzeki, Polska od wschodniej. W II RP Zbrucz stał się granicą polsko-radziecką, ale Polska znalazła się tam gdzie była Austria, a tam gdzie była Polska mieliśmy Sowietów. Niesamowite jakie przewrotne.
#historia #ukraina #polska

Comments are closed.