Wnętrze restauracja Harvey…

Wnętrze restauracja Harvey…

Wnętrze restauracja Harvey House, Hutchinson, Kansas, lata 20. XX wieku.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #usa #myrmekochoria

Comments are closed.