Wojewoda Jan z Góry, zwany…

Wojewoda Jan z Góry, zwany…

Wojewoda Jan z Góry, zwany też Skarbkiem z Góry, był w 1109 r. posłem Bolesława Krzywoustego do króla Henryka V, przyszłego cesarza niemieckiego. Henryk pragnąc wywrzeć wrażenie na pośle swą potęgą i bogactwem, aby łatwiej zmusić Polaków do poddania, pokazał mu swój skarbiec. Powiedział przy tym, że złoto i klejnoty pozwolą mu pokonać Polaków, Jan z Góry, według legendy, zdjął z palca swój pierścień iw rzucił do skrzyni, mówiąc Idź złoto do złota, my Polacy wolimy żelazo.
Zmieszany Henryk odpowiedział jedynie Habdank (dziękuje)) i to słowo miało stać sie herbem Jana z Góry. Tak naprawdę nazwa herbu pochodzi od łacińskiego słowa audentius „śmiały” lub skandynawskiej nazwy Awdun „skarb”. W rodzie tym występowało wielu Skarbków i Skarbimirów.

#przewrotnahistoriapolski

#historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki

Comments are closed.