Z PRL wyszliśmy z 2 razy…

Z PRL wyszliśmy z 2 razy…

Z PRL wyszliśmy z 2 razy mniejszym PKB per capita niż Czechy (!) i o 1/4 mniejszym niż Węgry źródło. Teraz pomyślcie o ile gorzej jeszcze byłoby, gdyby nie rewizja granic w Jałcie: nieuprzemysłowione, rolnicze kresy w zamian za ziemie poniemieckie z gotową zabudową i infrastrukturą.

#historia #polityka #przemyslenia

Comments are closed.